Slabi sustav kolektivnog pregovaranja rezultira niskim plaćama

Prema službenim podatcima Europske konfederacije sindikata (ETUC) razina plaća u Europi usko su vezane sa pokrivenošću radnika kolektivnim ugovorima. U devet od deset država članica sa najnižim prosječnim i minimalnim plaćama samo 7 do 30 posto zaposlenih ima koristi od razine plaća koju su ispregovarali sindikati dok više od 70% zaposlenih u osam od deset zemalja u kojima su najviše plaće, to imaju zbog kolektivnog pregovaranja.

Međutim problem postoji u svakoj zemlji što je vidljivo iz tablice. 

  10 država sa najnižom plaćom (najniža je prva u stupcu)  Pokrivenost KU  Promjene u pokrivenosti od 2000.Broj radnika na koje se odnosi KUBroj radnika na koje se ne odnosi KU
Bugarska23%– 33%718,4052.4m
Rumunjska23%– 77%1.9m6.4m
Litva7%– 8%92,8341.2m
Latvija14%– 4%121,968749,200
Mađarska21%-17%931,8963.5m
Poljska17%-8%2.7m13.3m
Slovačka25%-26%637,1501.9m
Češka30%-5%1.5m3.6m
Hrvatska45%-19%741,330906,100
Estonija19%-4%121,752519,000

Europska konfederacija sindikata naglašava ove podatke budući da Europska komisija razmatra kako primijeniti obećanje Ursule von der Leyen da će „osigurati da svaki radnik u našoj Uniji ima pravednu minimalnu plaću“.

Komisija svoju inicijativu treba predstaviti 28. listopada. ETUC traži direktivu koja će osigurati da države članice ne mogu odrediti minimalnu plaću u iznosu ispod praga siromaštva te će štititi i promicati kolektivno pregovaranje u svakoj državi članici.

Trenutačno je 76 milijuna radnika u cijeloj EU isključeno iz pogodnosti koje donosi kolektivni ugovor, što za njih znači niže plaće i veću nejednakost u svakoj državi članici.

Komisija bi od svake države članice trebala tražiti promicanje kolektivnog pregovaranja, jamčenje pristupa sindikata radnim mjestima te potrošnju javnog novca u tvrtkama u kojima se pregovara o plaćama.

Leave a Comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)