Socijalni samit u Portu: Partneri se obvezali na ostvarivanje socijalnih ciljeva do 2030.


Priopćenje za tisak

U zajedničkoj izjavi iz Porta o preuzetim obvezama u socijalnim pitanjima partneri su se obvezali angažirati kako bi se ispunili ciljevi iz akcijskog plana za provedbu europskog stupa socijalnih prava.

Riječ je o tri glavna cilja koje treba ostvariti do 2030.: 

(1) zaposleno bi trebalo biti barem 78% osoba u dobi od 20 do 64 godine,

(2) barem 60% svih odraslih osoba trebalo bi pohađati neki oblik osposobljavanja svake godine,

(3) broj osoba kojima prijeti siromaštvo ili socijalna isključenost trebao bi se smanjiti za barem 15 milijuna, a među njima bi trebalo biti barem 5 milijuna djece manje.

Prvoga dana socijalnog samita u Portu te su obveze preuzeli predsjednica Europske komisije, predsjednik Europskog parlamenta, premijer Portugala, koji trenutačno predsjeda Vijećem EU-a, europski socijalni partneri i organizacije civilnog društva. Pritom su se obvezali i da će učiniti sve što je u njihovoj moći za izgradnju uključivije Europe s izraženijom socijalnom komponentom. Pozdravili su akcijski plan za provedbu europskog stupa socijalnih prava i naglasili da će još aktivnije raditi na realizaciji njegovih načela, snažnom i pravednom oporavku te otvaranju velikog broja novih radnih mjesta.

Ovaj samit prijeloman je trenutak za socijalna prava u Europi jer su socijalni partneri i civilno društvo pozvali čelnike država i vlada EU-a da podrže akcijski plan i njegove glavne ciljeve, ali i utvrde ambiciozne nacionalne ciljeve koji mogu konkretno doprinijeti postizanju zajedničkog cilja.

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen izjavila je: Važno je da uz zelene i digitalne ciljeve postignemo i europske socijalne ciljeve. Stoga moramo nastojati da stopa zaposlenosti među Europljanima bude što viša, da svi imaju pristup potrebnim vještinama i da se svima pruže jednake prilike u digitalnijem i održivijem gospodarstvu. Socijalni samit u Portu prilika je da preuzmemo zajedničke obveze za izgradnju socijalne i moderne Europe u kojoj svatko može naći svoje mjesto.

Portugalski premijer António Costa rekao je: Danas smo se obvezali angažirati za budućnost. Zaključili smo da će naša društva biti prosperitetnija i pravednija samo ako, uz zaštitu okoliša i razvoj digitalizacije, provodimo načela stupa socijalnih prava.

Vrijeme je za rezultate

Potpisnici zajedničke izjave pozdravili su donošenje akcijskog plana za provedbu europskog stupa socijalnih prava, koji je Komisija predstavila početkom ožujka, i konkretnih mjera za provedbu dvadeset načela tog stupa. U planu su navedeni i glavni ciljevi koje do 2030. treba ostvariti na razini EU-a u području zapošljavanja, razvoja vještina i socijalne uključenosti. On će omogućiti Europi da se uspješno nosi s preobrazbom koju donose nova društvena, tehnološka i gospodarska kretanja, ali i sa socioekonomskim posljedicama pandemije, kako u digitalnoj i klimatskoj tranziciji nitko ne bi bio zapostavljen.

Prioriteti su radna mjesta i vještine, borba protiv siromaštva i smanjenje socijalne isključenosti

Socioekonomske posljedice pandemije bolesti COVID-19 duboke su i dalekosežne. Zahvaljujući zajedničkom odgovoru na pandemiju države članice i EU uspjeli su očuvati radna mjesta i zaštiti egzistenciju građana te spriječiti još težu situaciju, no nezaposlenost i nejednakost vjerojatno neće nestati, nego će i dalje rasti. Sudionici konferencije na visokoj razini stoga pozivaju čelnike EU-a da usmjere sredstva tamo gdje su najpotrebnija.

Oblikovatelji politika trebali bi se usredotočiti na zapošljavanje i otvaranje kvalitetnih radnih mjesta, ulaganje u cjeloživotno učenje, mogućnosti za stjecanje novih ili dodatnih vještina koje su potrebne za uspjeh u zelenoj i digitalnoj tranziciji te promicanje jednakih mogućnosti za sve kako bi se smanjilo siromaštvo i socijalna isključenost.

Kontekst

Europski parlament, Vijeće i Komisija proglasili su europski stup socijalnih prava na sastanku na vrhu u Göteborgu 2017. Stup sadržava 20 načela i prava koja su neophodna za pravedna i funkcionalna tržišta rada i sustave socijalne skrbi u 21.stoljeću. Sastoji se od tri poglavlja: jednake mogućnosti i pristup tržištu rada, pravedni uvjeti rada te socijalna zaštita i uključenost.

Više informacija

Izjava iz Porta o preuzetim obvezama u socijalnim pitanjima

Internetske stranice Socijalnog samita u Portu

Informativni članak: Akcijski plan za provedbu europskog stupa socijalnih prava

Komunikacija: Akcijski plan za provedbu europskog stupa socijalnih prava

Internetske stranice akcijskog plana

Leave a Comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)