Vijeće postiglo dogovor o zajedničkom stajalištu o uklanjanju rodnih razlika u plaćama

Vijeće EU-a / Priopćenje za medije

Vijeće je danas postiglo dogovor o svojem stajalištu o nacrtu zakona o transparentnosti plaća kojim će se doprinijeti borbi protiv postojeće diskriminacije u plaćama na radnom mjestu i uklanjanju rodnih razlika u plaćama. Putem skupa obvezujućih mjera za transparentnost plaća predloženim se zakonom želi osnažiti radnike i radnice da ostvare svoje pravo na jednaku plaću muškaraca i žena za jednak rad ili rad jednake vrijednosti. 

“Jednostavno nema opravdanja za to da žene i dalje zarađuju mnogo manje od svojih muških kolega. Dogovorom koji je danas postignut u Vijeću EU poduzima se važan korak u borbi protiv diskriminacije u plaćama i uklanjanju rodnih razlika u plaćama”, rekao je Janez Cigler Kralj, ministar rada, obitelji, socijalne skrbi i jednakih mogućnosti.

Povećanje transparentnosti plaća

Države članice složile su se da poslodavci moraju osigurati da njihovi zaposlenici i zaposlenice imaju pristup objektivnim i rodno neutralnim kriterijima koji se upotrebljavaju za određivanje njihove plaće i napredovanja u karijeri. U skladu s nacionalnim zakonima i praksama radnici i radnice te njihovi predstavnici i predstavnice imaju pravo zatražiti i dobiti po spolu raščlanjene informacije o svojem platnom razredu i prosječnim platnim razredima za radnike i radnice koji obavljaju jednak rad ili rad jednake vrijednosti. Poslodavci također trebaju navesti početni platni razred ili raspon plaće koja će se isplaćivati budućim radnicima i radnicama, ili u obavijesti o slobodnom radnom mjestu ili prije sklapanja ugovora o radu.

Poslodavci s najmanje 250 zaposlenika moraju jednom godišnje dostaviti informacije o, primjerice, razlici u plaći žena i muškaraca u njihovoj organizaciji. Te informacije moraju podijeliti s relevantnim nacionalnim tijelima te ih mogu staviti na raspolaganje javnosti. Moraju ih pružiti i svojim radnicima i radnicama te njihovim predstavnicima i predstavnicama.

U slučajevima u kojima se tim izvješćivanjem o plaćama ukaže na razliku prosječnog platnog razreda muškaraca i žena od najmanje 5%, a poslodavac tu razliku nije opravdao objektivnim i rodno neutralnim kriterijima, poslodavci s najmanje 250 radnika morat će provesti zajedničku procjenu plaća u suradnji s predstavnicima i predstavnicama svojih radnika i radnica. 

Ostvarenje prava

Države članice moraju osigurati dostupnost sudskih postupaka za radnike i radnice koji se smatraju oštećenima zbog neprimjene načela jednake plaće. Također moraju utvrditi pravila o sankcijama, koje mogu uključivati novčane kazne, za poduzeća koja krše prava i obveze povezane s načelom jednake plaće. 

Kontekst

Europska komisija predstavila je prijedlog direktive 4.ožujka 2021. godine. Već u lipnju 2019. godine Vijeće je pozvalo Komisiju da poduzme mjere za poboljšanje transparentnosti plaća.

Pravo na jednaku plaću žena i muškaraca za jednak rad ili rad jednake vrijednosti sadržano je u Ugovoru iz Rima te je razrađeno u dodatnim zakonodavnim tekstovima. Unatoč tom pravnom okviru, učinkovita provedba i primjena tog načela u praksi i dalje su izazov u EU-u.

Rodna razlika u plaćama u EU-u i dalje iznosi oko 14%, što znači da žene u prosjeku zarađuju 14% manje od muškaraca po satu. Uzrok te razlike u plaćama brojne su nejednakosti. Žene su prekomjerno zastupljene u relativno slabo plaćenim sektorima kao što su skrb i obrazovanje, zbog takozvanog staklenog stropa nedovoljno su zastupljene na najvišim položajima, a u nekim slučajevima zarađuju manje od muškaraca za jednak rad ili rad jednake vrijednosti.

Sljedeći koraci

Budući da su države članice postigle dogovor, Vijeće može započeti pregovore s Europskim parlamentom nakon što on donese svoje stajalište o tom predmetu kako bi se postigao dogovor o konačnom tekstu.

Uklanjanje rodnih razlika u plaćama: ključne politike i mjere (zaključci Vijeća, 13.lipnja2021.)

Social rights in the EU

Izvor:https://www.consilium.europa.eu/hr/press/press-releases/2021/12/06/council-agrees-on-common-position-to-tackle-gender-pay-gap/

Leave a Comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)