studeni 2023.

Prosječna neto plaća u rujnu iznosila 1.156 eura

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za rujan 2023. iznosila je 1.156 eura, što je nominalno niže za 0,6%, a realno za 1,1% u odnosu na kolovoz 2023. Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za rujan 2023. iznosila je 1.596 eura, što je u …

Prosječna neto plaća u rujnu iznosila 1.156 eura Read More »

Potpisan prvi Kolektivni ugovor za zaposlene u HAPIH-u

Dana 15. studenog 2023. godine potpisan je prvi Kolektivni ugovor za zaposlene u Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu (HAPIH) između Republičkog sindikata radnika (RSR) kao jedinog reprezentativnog sindikata u HAPIH-u, i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Kolektivnim ugovorom radnicima su osigurana veća materijalna prava u odnosu na Temeljni kolektivni ugovor za službenike i …

Potpisan prvi Kolektivni ugovor za zaposlene u HAPIH-u Read More »

Cijene u listopadu više za 5,8% na godišnjoj razini

Cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju, mjerene indeksom potrošačkih cijena, u listopadu 2023. u odnosu na listopad 2022. (na godišnjoj razini) u prosjeku su više za 5,8%, dok su u odnosu na rujan 2023. (na mjesečnoj razini) u prosjeku više za 0,5%. Promatrano prema glavnim skupinama klasifikacije ECOICOP, na godišnjoj razini, najveći porast potrošačkih …

Cijene u listopadu više za 5,8% na godišnjoj razini Read More »

Europski tjedan za sigurnost i zdravlje na radu

Europski tjedan za sigurnost i zdravlje na radu održao se od 23. do 27. listopada (43. kalendarski tjedan) i vrhunac je svake kampanje za zdrava radna mjesta. Tijekom tjedna održala su se događanja za podizanje svijesti diljem EU-a i šire i poticala se njihova medijska pokrivenost, a ujedno su savršena prilika za uključivanje u kampanju …

Europski tjedan za sigurnost i zdravlje na radu Read More »

Novosti iz EGSO-a – listopad 2023.

Europski gospodarski i socijalni odbor (EGSO) savjetodavno je tijelo Europske unije, osnovano još Rimskim ugovorom kojim je 1958. uspostavljena Europska ekonomska zajednica (EEZ). Taj Odbor na europskoj razini zastupa interese različitih gospodarskih i socijalnih interesnih skupina iz 27 zemalja članica EU i smatra se mostom između institucija EU-a i civilnog društva. EGSO savjetuje Europsku komisiju, Vijeće …

Novosti iz EGSO-a – listopad 2023. Read More »

Status pregovora za Kolektivni ugovor HT d.d.      

Zajedničko priopćenje Pregovaračkih odbora  Od prošlih pregovora za kolektivni ugovor Poslodavac i Reprezentativni sindikati Hrvatski sindikat telekomunikacija (HST) i Republički sindikat radnika (RSR) u socijalnom dijalogu kontinuirano razgovaraju i pregovaraju o međusobnim očekivanjima i poboljšanju radnih i materijalnih prava radnika, a u tijeku su i službeni pregovori za novi Kolektivni ugovor. Pregovarački odbor Poslodavca predstavljaju:  …

Status pregovora za Kolektivni ugovor HT d.d.       Read More »