Direktiva o jačanju primjene načela jednakih plaća muškaraca i žena za jednak rad ili rad jednake vrijednosti

Pravo na jednaku plaću žena i muškaraca za jednak rad ili rad jednake vrijednosti jedno od temeljnih načela EU-a, načelo koje se odnosi na sve, ne samo na određene poslodavce, ovisno o njihovoj veličini. Zastupnici Europskog parlamenta zahtijevaju da poslodavci u EU koji zapošljavaju najmanje 50 radnika (umjesto 250 koliko je bilo prvotno predloženo) moraju otkriti informacije koje će olakšati uspoređivanje plaća radnika koji rade kod istog poslodavca te otkriti jaz u plaćama u njihovim organizacijama.

Ostavljanje praga na 250 radnika značilo bi da bi otprilike 67% svih zaposlenih u EU bilo isključeno. Prema podatcima Državnog zavoda za statistiku o aktivnim pravnim osobama prema područjima NKD 2007 i broju zaposlenih, na dan 31. prosinca 2020. godine, bilo je 103.823 poslodavca koji zapošljavanju 1-249 radnika, a 609 poslodavaca koji zapošljavaju 250 i više radnika. 

Alati za procjenu i uspoređivanje razina plaća trebali bi biti temeljeni na rodno neutralnim kriterijima i uključivati rodno neutralnu procjenu poslova i sustav klasifikacija. Ako izvještavanje pokaže da je jaz u plaćama najmanje 2,5% (za razliku od 5% koliko je predložila Komisija), država članica će morati osigurati da poslodavci, u suradnji s predstavnikom radnika, naprave zajedničku procjenu plaća i razviju rodni akcijski plan.

Zastupnici Europskog parlamenta žele da Komisija, nakon savjetovanja sa socijalnim partnerima i nacionalnim tijelima, stvori službenu oznaku za nagrađivanje poslodavaca čije organizacije nemaju jaz u plaćama.

Također, tekst određuje kako radnici i predstavnici radnika trebaju imati pravo na jasne i potpune informacije o individualnim i prosječnim razinama plaća, raščlanjenim po spolu. Parlament također predlaže i zabranu tajnosti plaća kroz zabranu ugovaranja odredbi koje ograničavaju radnike da otkriju informacije o svojoj plaći ili od traženja informacija o istim ili drugim kategorijama plaće radnika.

Parlament potvrđuje prijedlog Komisije o prebacivanju tereta dokaza kad se radi o pitanjima plaća. U slučajevima kada radnici smatraju da načelo jednakosti plaće nije primijenjeno te zatraže sudsku zaštitu, nacionalno zakonodavstvo bi trebalo obvezati poslodavca na dokazivanje nepostojanja diskriminacije.

Važno je napomenuti kako zastupnici Europskog parlamenta traže jasno definiranje odredbe o predstavniku radnika na način da se pojam predstavnik radnika odnosi na predstavnika priznatih sindikata ili druge osobe koje su slobodno izabrali ili imenovali radnici u nekoj organizaciji kako bi ih zastupali.

Na isti je način Parlament prepoznao i važnost socijalnog dijaloga i sklapanja kolektivnih ugovora kao važnog instrumenta za osiguravanje jednakosti plaća te je zadržao isključivo pravo i prava sindikata kao što su prava sindikata na sudjelovanje u kolektivnom pregovaranju i sklapanje kolektivnih ugovora te pravo radnika da se organiziraju u sindikate.

Kira Marie Peter-Hansen iz Odbora za zapošljavanje i socijalnu politiku je naglasila: „s ovom Direktivom, radimo važan korak prema rodnoj ravnopravnosti te osvjetljavamo problem nejednake plaće. Ovo nije samo snažan signal koji govori da više nećemo prihvatiti diskriminaciju u plaćama temeljem spola već je i alat za pomoć državama članicama i poslodavcima da iskorijene jaz u plaćama općenito.“

Nakon glasovanja, Parlament je spreman ući u pregovore o Direktivi, s obzirom da je Vijeće zauzelo stav u prosincu 2021. godine.

Načelo jednake plaće za jednaki rad ili rad jednake vrijednosti je sadržano u Ugovorima o osnivanju EU. Od 1957. godine, Europska unija obvezana je načelom jednake plaće za jednaki rad muškaraca i žene. Međutim, žene su i dalje manje plaćene. Iako se situacija popravlja, napredak je spor. Tako se u Europskoj uniji jaz smanjio za malo ispod 3% u proteklih 10 godina te je iznosio prema podatcima Eurostata za 2020. godinu 13%. Za Hrvatsku je on manji od europskog prosjeka te je iznosio 11,2%.

Europski parlament je 5. travnja 2022. godine odlučio s 403 glasa ZA, 166 protiv te 58 suzdržanih ući u pregovore s vladama EU o prijedlogu Komisije za direktivu o transparentnosti plaća. Zastupnici iz Hrvatske bili su podijeljeni kod glasovanja. ZA su glasovali zastupnici Flego, Borzan, Jerković, Matić i Picula, PROTIV su bili zastupnici Ilčić, Glavak, Ressler, Sokol i Zovko a SUZDRŽANI su bili Kolakušić i Sinčić. 

Izvor: https://www.europarl.europa.eu/news/hr/press-room/20220401IPR26532/gender-pay-gap-parliament-backs-binding-pay-transparency-measures

Više informacija:

IZVJEŠĆE Europskog parlamenta o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o jačanju primjene načela jednakih plaća muškaraca i žena za jednak rad ili rad jednake vrijednosti putem transparentnosti plaća i provedbenih mehanizama

Prijedlog DIREKTIVE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o jačanju primjene načela jednakih plaća muškaraca i žena za jednak rad ili rad jednake vrijednosti putem transparentnosti plaća i provedbenih mehanizama 

Stajalište RH o prijedlogu Direktive

Leave a Comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)