HZZ usvojio Mjeru potpora za očuvanje radnih mjesta – skraćivanje radnog vremena

Rezultat slike za working hours

Na sjednici Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (HZZ) usvojena je Mjera Potpora za očuvanje radnih mjesta – Skraćivanje radnog vremena koja će se primjenjivati  od 1. lipnja do kraja 2020. godine.

U situaciji u kojoj posljedice pandemije  koronavirusa prijete potpunim ekonomskim i socijalnim kolapsom, dobro usmjeren javni novac za očuvanje radnih mjesta i prihoda radnika ključan je za opstanak i poduzetnika i radnika u globalnim razmjerima.

Uvjeti za poslodavce

Potporu će moći koristiti tvrtke, neovisno o sektoru i vlasničkoj strukturi,  koje zapošljavaju od 10 do 50 radnika (ako je zahtjev za potporom podnesen za najmanje 20 posto radnika) te od 51 i više radnika (ako je zahtjev podnesen za najmanje 10 posto radnika). Pritom se puno radno vrijeme privremeno može skratiti za najviše 50 posto.

Da bi dobio potporu, poslodavac mora dokazati utjecaj koronavirusa na smanjenje opsega posla (zbog čega je potrebno smanjiti ukupni mjesečni fond radnih sati) dokazujući pad prometa/primitaka u mjesecu za koji se traži potpora od najmanje 20 posto (u odnosu na isti mjesec protekle godine) u kombinaciji s jednim od sljedećih razloga:

·         pad narudžbi putem raskida ili izmjene ugovora s kupcem/kupcima, pismenim očitovanjem kupaca o padu narudžbi za mjesec za koji se traži potpora;

·         nemogućnost ugovaranja novih poslova za vrijeme epidemije COVID-19;

·         nemogućnost isporuke gotovih proizvoda ili ugovorenih i plaćenih sirovina, repromaterijala, strojeva, alata;

·         nemogućnost novih narudžbi sirovina, repromaterijala, alata i strojeva neophodnih za rad.

Poslodavci iz sektora prerađivačke industrije (grupa C po NKD-u) ne moraju dokazivati pad prihoda već samo jedan od navedenih razloga.

Tvrtka kojoj je odobrena  potpora neće moći isplaćivati dividendu, dodjeljivati svoje poslovne udjele drugima, isplaćivati bonuse menadžerima iznad neoporezivog dijela ili kupovati nove dionice, do 31. prosinca 2021.

Dokumentaciji uz zahtjev HZZ-u, poslodavac mora priložiti i  Sporazum o privremenom skraćivanju radnog vremena, potpisan sa sindikatom-potpisnikom kolektivnog ugovora  (ako postoji KU koji obvezuje poslodavca) odnosno sa sindikatom (koji djeluje kod poslodavca) ili radničkim vijećem (ako je utemeljeno kod poslodavca) ako nema KU koji obvezuje poslodavca. Ako nema ni KU ni sindikata ili radničkog vijeća, poslodavac je u obvezi obavijestiti radnike o skraćivanju radnog vremena i primanju potpore i dokaz o tome priložiti zahtjevu HZZ-u.

Radniku zaštita od otkaza i puna plaća

Najveći iznos potpore je 2.000 kuna za najveće skraćivanje radnog vremena (s odgovarajućim dijelom za obvezne doprinose). Pritom je obveza poslodavca radniku isplaćivati njegovu ugovorenu ili propisanu plaću i sva druga materijalna prava, kao da radno vrijeme nije privremeno skraćeno.

HZZ će dokaze o redovitoj isplati plaće radnicima i uplati obveznih doprinosa zaprimati od Porezne uprave, temeljem podataka poslodavca iskazanih u Obrascu JOPPD.

Za vrijeme primanja potpore poslodavac ne smije otpuštati radnike (prihvatljivi su samo prestanak ugovora o radu na određeno vrijeme, odlazak radnika u mirovinu,  otkaz ugovora o radu koji daje radnik, prestanak ugovora o radu zbog osobno uvjetovanog otkaza ili zbog skrivljenog ponašanja radnika, te izvanredni otkaz ugovora o radu) te ne smije radniku dostaviti otkaz ugovora o radu najmanje 30 dana od dana prestanka korištenja potpore.

Financiranje potpore

Predviđa se da će ovu potporu mjesečno koristiti između 100.000 i 150.000 radnika. Sredstva za subvenciju dijela plaća radnika na potpori, uz nacionalna, osigurat će se iz povoljnih kredita programa SURE Europske unije namijenjenog očuvanju radnih mjesta, a procjenjuje se  kako će iz njega Hrvatska povući oko 400.000 eura.

Leave a Comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)