MEĐUNARODNI SEMINAR U ORGANIZACIJI SVJETSKE ORGANIZACIJE RADNIKA ( WOW )

Svjetska organizacija radnika ( WOW ), u suradnji s Europskim centrom za radnička pitanja ( EZA ) i uz potporu Europske komisije, u razdoblju od 26. do 28. veljače 2020. godine u Trogiru su organizirali seminar pod nazivom „Aktivna uloga radnika: Zašto se radnici organiziraju i zašto bi to trebali učiniti?”, na kojem su sudjelovali predstavnici  sindikata iz desetak europskih država i Hrvatske.   

Republički sindikat radnika (RSR) kao član Svjetske organizacije radnika ( WOW ), pozvan je od strane glavnog tajnika europskog dijela WOW gospodina Bjorn van Heusdena da bude suorganizator seminara, kao  jedini Sindikat iz Republike Hrvatske čiji su predstavnici aktivno sudjelovali u radu seminara.

Seminar je pozdravnim riječima i kratkim  osvrtom na razvoj sindikalnog pokreta u Hrvatskoj od 19. stoljeća do danas, otvorio predsjednik Republičkog sindikata radnika Ivan Majdak. Predavanja su održali vodeći svjetski i domaći stručnjaci iz područja rada, radnog prava i sindikalnog rada, radnim dijelom sjednice predsjedali su austrijski kolege, gospođa Cornelia Poettinger i gospodin Gerald Silbernagl, a skup je prigodnim riječima pozdravio i gradonačelnik Trogira gospodin Ante Bilić.

Ciljevi seminara su bili: koji su razlozi da se radnici danas organiziraju, kako doprijeti do njih kao sindikat, što bi se moglo učiniti bolje, koje alate trebamo kao sindikalisti, kako privući mlade članove…

Što sve stoji pred sindikatima u budućnosti …

Ovo su danas ključna pitanja za većinu sindikata. Sindikati imaju poteškoća da zadrže postojeće članove i privuku nove. Zašto je to tako? Jesu li sindikati izgubili na važnosti? Smatraju li se sindikati staromodnima? Ili imaju poteškoća u povezivanju s radnicima ili pronalaženju odgovarajućih odgovora na trenutne izazove?

Vjerojatno se radi o kombinaciji svega gore navedenog. Velik dio radnika se ne osjeća zastupljenim od strane sindikata. Osobito mlađi radnici. Često se žale na činjenicu da sindikat štiti prava starijih radnika, zaboravljajući pritom i na prava mlađih radnika. Iako se ovo dokazalo kao netočno, stigma i dalje prevladava.

Drugi razlog za smanjenje članstva koji se često spominje su promjene u društvu i na tržištu rada. Iako su promjene jasne, to u potpunosti ne objašnjava silaznu putanju.

Jasno je da sindikati i dalje igraju važnu ulogu u društvu. Ne samo kroz pregovaranje o kolektivnim ugovorima, već i kao protuteža poslodavcima i vladi.

Danas je najvažnije pitanje zašto bi se radnici trebali organizirati. Što im to donosi? Sindikati smatraju da je važno radnike organizirati. Ali u što sami radnici vjeruju?

Ono što je bitno je to da smo zajedno jači. Sindikalni povjerenici kroz razgovor s radnicima dobivaju bolji uvid koji su aktualni problemi, te u ono što se kroz razgovor s poslodavcem treba mijenjati. Sama pozicija sindikata kod poslodavca je naravno veća s većim brojem članova.

Leave a Comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)