Predstavnice RSR sudjelovale u radu 34. Svjetskog kongresa i proslavi 100-te obljetnice Svjetske organizacije radnika – WOW

Predsjednik WOW-a Wayne Prins s Odborom žena WOW-a

Od 1. do 3. lipnja 2022. godine održao se u Beču (Austrija) 34. Svjetski kongres Svjetske organizacije radnika – WOW i proslava 100-te obljetnice WOW-a.

Dana 1. lipnja 2022. godine 34. Svjetski kongres WOW-a započeo je susretima regionalnih federacija Svjetske organizacije radnika – WOW i to iz Europe, Azije, Afrike, Sjeverne i Južne Amerike.

Svjetski kongres WOW-a sastoji se od svih organizacija članica i imao je odgovornost i priliku izabrati predsjednika, potpredsjednike, predstavnike u novi saziv Svjetskog odbora, blagajnika, te predstavnike u ostale radne odbore WOW-a.

U radu 34. Svjetskog kongresa WOW sudjelovali su delegati organizacija članica iz Austrije, Njemačke, Nizozemske, Švicarske, Luksemburga, Danske, Litve, Latvije, Češke, Slovačke, Španjolske, Portugala, Srbije, Republike Srpske, Bosne i Hercegovine, Sjeverne Makedonije, Rumunjske, Cipra, Hrvatske, Kanade, Argentine, Dominikanske Republike, Filipina, Perua, Kanade, Togoa, Venezuele, Indonezije, Indije, Tajlanda, Šri Lanke,  Hongkonga, Meksika, Paname, Urugvaja, Mauretanije, Čilea i drugih država članica.

Ispred  Republičkog sindikata radnika (RSR) u radu 34. Svjetskog kongresa WOW-a sudjelovale su članica Predsjedništva i Glavnog odbora Mihaela Kemenović i sindikalna povjerenica Jelena Cvitaš.

U sklopu 34. Svjetskog kongresa WOW-a održala se i proslava 100-te obljetnice Svjetske organizacije radnika – WOW, koja svojim prigodnim logotipom najbolje opisuje vrijednosti koje zastupa: „WOW – 100 godina vrijednosti, službe i napretka“.

Uvodne riječi i pozdravne govore tom prilikom uputili su:

 • g. Martin Kocher, savezni ministar za digitalna i ekonomska pitanja (Austrija)
 • g. Othmar Karas, član Europskog parlamenta i prvi potpredsjednik Europskog parlamenta (Austrija)
 • g. Karl Nehammer, kancelar Austrije
 • g. Jeroen Lenaers, zastupnik u Europskom parlamentu (Nizozemska)
 • g. Wolfgang Pischinger, predsjednik WOW-Europa i predsjednik FCG/GPA (Austrija)
 • gđa Sigrid Schraml, glavna tajnica Europskog centra za radnička pitanja – EZA (Njemačka)
 • g. Eik Dahl Bidstrup, predsjednik Krife (Danska)
 • g. Piet Fortuin, predsjednik CNV-a i CNV Vakmensena (Nizozemska)
 • g. Wayne Prins, predsjednik WOW-a i Izvršni direktor CLAC-a (Kanada)

Moderator ceremonije bio je g. Bjørn Anders van Heusden, izvršni tajnik WOW-a (Nizozemska).

Što za organizacije članice znači WOW prikazano je kroz video čestitke.

Predsjedavajući jutarnjeg zasjedanja 2. lipnja 2022. godine bio je g. Wayne Prins, predsjednik WOW-a i izvršni direktor CLAC-a (Kanada).

34. Svjetski kongres započeo je kroz izvještaj i video zapise proteklih godina.

g. Piet Nelissen, bivši savjetnik i član odbora WOW-a (Nizozemska) predstavio je knjigu „Moja priča s WFCW & WOW“.

Povodom 100-te obljetnice WOW-a g. Mikael Arendt Laursen, potpredsjednik WOW-a i član Upravnog odbora Krife (Danska) prezentirao je novi logotip WOW-a.

Mikael Arendt LaursenBjørn Anders van Heusden i Mara Erdelj

O iskustvu u WOW i očekivanjima od WOW članstva govorio je g. Bjørn Anders van Heusden, izvršni tajnik WOW-a (Nizozemska).

Izvješća o aktivnostima predstavile su slijedeće sindikalne federacije:

WOW-Europa: g. Wolfgang Pischinger, predsjednik WOW – Europa (Austrija)

FELATRABS: g. Miguel Angel Duche, organizacijski i financijski tajnik FELATRABS-a (Argentina)

FETRALCOS: gđa. Juana Maria Chireno Garcia, predsjednica FETRALCOS-a (Venezuela)

WOW – Asia: gđa. Nicetas M. Lucero, predsjednica WOW-Asia (Filipini) i g. Carlos Rajagukguk, predsjednik Nikeube (Indonezija)

Predsjedavajući poslijepodnevne sjednice bio je g. Miguel Angel Duche, organizacijski i financijski tajnik FELATRABS-a (Argentina)

Izvješća o aktivnostima predstavile su slijedeće sindikalne federacije:

FELATRACCS: g. Roberto Marcos Mejía Alarcón, predsjednik FELATRACCS -a (Peru)

CLAC : g. Wayne Prins, izvršni direktor CLAC-a (Kanada)

FPE: g. Koffi Chrysanthe Zounadjala Agbogbe, generalni tajnik FPE (Togo)

g. Ian DeWaard, pokrajinski direktor CLAC-a, Ontario (Kanada) govorio je o Zakladi CLAC

Wayne Prins i delegati Latinske AmerikeBjørn Anders van Heusden i delegati WOW-Asia

Također, predsjednici svih radnih odbora WOW-a predstavili su svoja izvješća za proteklo razdoblje i to:  Odbor za Statut, Odbor za rezolucije, Odbor za Akcijski program, Odbor za akreditaciju, Odbor za žene. Financijsko izvješće za proteklo razdoblje 2016. – 2022. podnio je blagajnik g. Rolf Weber. Sva izvješća su usvojena od strane Svjetskog odbora.

Tijekom 34. Svjetskog kongresa izabrani su novi predstavnici u radne odbore WOW-a i to u Odbor za Statut, Odbor za rezolucije, Odbor za Akcijski program (plan za sljedeće četiri godine), Odbor za akreditaciju (registracija i akreditacija delegata za svrhu glasovanja – g. Rolf Weber kao blagajnik je predsjednik Odbora) i Odbor za žene.

Odbor za rezolucije predložio je tri rezolucije i to intervenciju za prestanak rata u Ukrajini, intervenciju zbog smrti radnika u Latinskoj Americi te intervenciju vladama u Meksiku i Peruu.

Predsjedavajuća jutarnjeg zasjedanja 3. lipnja 2022. godine bila je gđa. Juana Maria Chireno Garcia, predsjednica FETRALCOS-a (Dominikanska Republika)

g. Wolfgang Pischinger, predsjednik WOW-Europa i predsjednik FCG/GPA (Austrija) podnio je Izvještaj o posljednjem Svjetskom kongresu (Frankfurt, Njemačka 2016.).

Istaknuta je jako dobra suradnja s Europskim centrom za radnička pitanja (EZA), mrežom od 71 radničke organizacije iz 28 europskih zemalja koje se temelje na kršćansko-socijalnim vrijednostima. Suradnja s EZA-om u središtu je aktivnosti WOW-a, kako bi se osigurala solidna razmjena informacija među zemljama članicama.

Wolfgang Pischinger, predsjednik WOW-EuropaRolf Weber, blagajnik WOW-a

Raspravljalo se i o prihvaćanju novih organizacija članica, te su iste potvrđene od Svjetskog odbora WOW-a kako slijedi:

WOW-Asia

 • National Association of Educational Workers – ASOKADIKNA (Indonezija)
 • Indian Confederation of Labour – ICL (Indija)
 • National Congress of Private Industrial Employees – NCPE (Tajland)
 • National Workers Congress – NWC (Šri Lanka)
 • National Trade Union Federation of the Cigarette Tobacco Food Beverage and Allied Workers – FSP RTMM SPSI (Indonezija)
 • Federation of Civil Service Union – FCSU (Hongkong)
 • Joint Organisation of Unions – JOU-Hongkong (Hongkong)

WOW-Europe

 • Republički sindikat radnika – RSR (Hrvatska)
 • Sindicatul Liber “Terapia” (Rumunjska)
 • Sindicat Independent de Balears – SIB (Španjolska)

Predstavljene su nove organizacije članice WOW-a, a među njima i Republički sindikat radnika (RSR) koji je u članstvo WOW-a pristupio nakon održavanja posljednjeg Svjetskog kongresa WOW-a 2016.g., a sada je i potvrđen od strane Svjetskog kongresa.

Dvije organizacije napustile su WOW – Europu, dok su tri organizacije članice promijenile samo naziv svoje organizacije ali su ostale članice WOW – Europe i to:

 • SYPETE ➔ PASYTY (Cipar)
 • POAS ➔ POASO (Cipar)
 • SS BOFOS ➔ RS BOFOS (Srbija)

Prezentirana je Deklaracija o načelima WOW-a gdje je istaknuto slijedeće:

WOW je svjetska organizacija radnika u raznim sektorima, ima pogled na čovječanstvo utemeljen na vjerovanju, teži solidarnosti utemeljenoj  na zajednici slobodnih i dostojanstvenih ljudi, teži optimalnoj slobodi udruživanja za radnike, zalaže se za socijalni dijalog između radnika i poslodavaca, želi da vlasti promiču i podržavaju socijalni dijalog između radnika i poslodavaca, smatra kolektivni ugovor osnovom za reguliranje odnosa radnik-poslodavac, slijedi obvezno poštivanje postojećih kolektivnih ugovora od strane nacionalnog i međunarodnog zakonodavstva, teži pravednoj zajednici te slijedi globalnu ekonomiju u službi ljudskog razvoja.

Predsjedavajući poslijepodnevne sjednice bio je g. Roel Rotshuizen, član odbora i savjetnik WOW-a (Nizozemska).

O Akcijskom planu WOW-a za naredno mandatno razdoblje govorio je predsjednik WOW-a Wayne Prins (Projekt 2022. – 2025.).

Ciljevi i zadaci WOW-a i njegovih organizacija članica najbolje su sažeti u tri sveobuhvatne teme u Akcijskom planu; utjecaj na vlade, institucije i javnost; solidarnost kao središnja svrha WOW-a, te razmjena informacija i iskustava među članovima. Kontinuirani uspjeh i budući rast WOW-a bit će neizbježni ishodi postizanja ciljeva i ciljeva vezanih uz ove teme.

Izabrani Svjetski odbor WOW-a i svi izaslanici članova WOW-a iz cijelog svijeta koji su bili prisutni na Svjetskom kongresu WOW-a u Beču, prihvatili su Akcijski plan i obećali svoju stalnu potporu ostvarenju njegovih ciljeva i zadataka.

Nakon toga su uslijedili izbori za predsjednika, potpredsjednike, blagajnika, članove Svjetskog odbora i ostalih radnih tijela WOW-a, te su izabrani slijedeći predstavnici:

 • Predsjednik: g. Wayne Prins (Kanada)
 • Potpredsjednik: g. Mikael Arendt Laursen (Danska)
 • Blagajnik:  g. Rolf Weber (Danska)
 • Potpredsjednik Afrike FPE: g. Koffi Chrysanthe Zounnadjala Agbogbe (Togo)
 • Potpredsjednik Azije WOW-Azija: gđa Nicetas M. Lucero (Filipini)
 • Potpredsjednik Europe WOW-Europa: g. Wolfgang Pischinger (Austrija)
 • Potpredsjednik Latinske Amerike FELATRABS: g. Arturo Fabián Quiñoa (Argentina)
 • Potpredsjednik Latinske Amerike FELATRACCS: g. Roberto Marcos Mejía Alarcón (Peru)
 • Potpredsjednik Latinske Amerike FETRALCOS: g. Fermin Victor Carricarte (Argentina)

Izvršni tajnik WOW-a je Bjørn Anders van Heusden (Nizozemska).

Nakon izbora je uslijedio govor novoizabranog predsjednika WOW-a g. Waynea Prinsa (Kanada).

Predsjednik, g. Wayne Prince zahvalio se svima koji su podržali njegovu kandidaturu i izabrali ga za novog predsjednika WOW-a za naredno četverogodišnje razdoblje. Zahvalio se svim nominiranima i izabranima, zahvalio je na doprinosu kolegama koji su se na ovom Svjetskom kongresu povukli sa svojih funkcija i na svoja mjesta predložili svoje mlađe kolege. Zahvalio je članovima Organizacijskog odbora 34. Svjetskog kongresa i 100-te obljetnice WOW-a na njihovom doprinosu u organizaciji ovako značajnog događaja za WOW i sve njegove članove. Zahvalu je uputio i svim organizacijama članicama. Istaknuo je kako će WOW nastaviti rasti u budućnosti i privući nove članove i nove organizacije. Napomenuo je kako svi moramo dati svoj doprinos, energiju i nadu za budućnost, jer nada je ključna za budućnost.

Posebnu zahvalu predsjednik g. Wayne Prins uputio je izvršnom tajniku WOW-a g. Bjørnu Andersu van Heusdenu bez kojeg organizacija 34. Svjetskog kongresa i 100-te obljetnice WOW-a ali i rad u WOW-u na globalnoj razini ne bi bio moguć.

Na samom kraju svim prisutnima se zahvalio i izvršni tajnik WOW-a g. Bjørn Anders van Heusden koji je bio moderator cijele ceremonije.

Nakon toga uslijedili su sastanci novog Svjetskog odbora WOW-a i ostalih radnih odbora WOW-a.

Leave a Comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)