Minimalna plaća u 2022. godini iznosit će 4.687,50 kuna bruto

Visina minimalne plaće za razdoblje od 1. siječnja 2022. godine do 31. prosinca 2022. godine bit će u bruto iznosu od 4.687,50 kuna, odnosno u neto iznosu od 3.750,00 kuna, koju je Vlada RH donijela Uredbom na svojoj sjednici dana 28. listopada 2021. godine.

Temeljem Zakona o minimalnoj plaći visinu minimalne plaće za svaku kalendarsku godinu Uredbom utvrđuje Vlada Republike Hrvatske, na prijedlog ministra nadležnog za rad. 

Ministar, imajući u vidu povećanje udjela minimalne plaće u prosječnoj bruto plaći isplaćenoj u pravnim osobama od siječnja do srpnja tekuće godine, uzimajući u obzir inflaciju, kretanje plaća, kretanje nezaposlenosti i zaposlenosti, demografska kretanja te ukupno stanje gospodarstva, a posebnu pozornost posvećujući djelatnostima s niskim plaćama i ugroženim skupinama zaposlenih, nakon konzultacija sa socijalnim partnerima, Vladi RH predlaže visinu minimalne plaće. Redovite godišnje konzultacije sa socijalnim partnerima u pravilu se održavaju u rujnu i listopadu.

Stručno povjerenstvo za praćenje i analizu kretanja minimalne plaće u kojemu se nalaze i predstavnici reprezentativnih sindikalnih središnjica i udruga poslodavaca, ministru nadležnom za rad je u mjesecu rujnu predložilo iznos minimalne plaće koji je temeljen na prijedlozima članova Povjerenstva. Temeljem toga Povjerenstvo je predložilo da se bruto minimalna plaća za 2022. godinu odredi u iznosu koji će se nalaziti unutar predloženih raspona od 4.350,00 kuna do 4.763,00 kuna, dok je Vlada RH Uredbom propisala bruto iznos 4.687,50 kn.

Leave a Comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)