Potpisan novi kolektivni ugovor za djelatnike Dječjeg vrtića Križevci

Nakon višemjesečnih pregovora za novi kolektivni ugovor za djelatnike Dječjeg vrtića Križevci na sastanku u petak 31. svibnja 2024. godine postignut je dogovor između osnivača, grada Križevaca i Republičkog sindikata radnika, te je Grad pristao na glavni zahtjev Sindikata, a to je da se samo poštuje Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju i minimalni koeficijenti sukladno Uredbi o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama.

U pregovaračkom timu u ime Osnivača sudjelovali su Danijel Šaško, zamjenik gradonačelnika Grada Križevaca, Ivan Biškup, pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, financije, EU fondove i javnu nabavu Grada Križevaca, Sandro Novosel, pročelnik Upravnog odjela za odgoj, obrazovanje, kulturu, sport, socijalnu skrb, nacionalne manjine i turizam Grada Križevaca, Sandra Vuketić, pročelnica Upravnog odjela za pravne i opće poslove Grada Križevaca, dok su u pregovaračkom timu Sindikata sudjelovali Ivan Majdak, predsjednik RSR, Dragica Kemenović, Romana Guzalić, Martina Požgaj i Ivana Majdak Topić.

Uz navedeno minimalno povećanje plaća svih radnika u Dječjem vrtiću Križevci, sukladno Zakonu povećano je pravo na plaćeni godišnji odmor s 20 na 21 radnih dana, te je na zahtjev Sindikata dodan  1 dan plaćenog dopusta roditelju za pratnju djeteta prvi dan u vrtić i prvi dan 1. razreda osnovne škole.

Povećano je uvećanje koeficijenata složenosti poslova s obzirom na ukupni radni staž ostvaren u Vrtiću. Prilikom odlaska u mirovinu radnici imaju pravo na otpremninu u iznosu od 200,00 eura neto za svaku navršenu godinu rada u Vrtiću, te u slučaju poslovno ili osobno uvjetovanih razloga radnici imaju pravo na otpremninu u bruto iznosu, a sve s obzirom na dužinu ukupnog trajanja radnog odnosa u Vrtiću.

Dogovorene su isplate jubilarnih nagrada, darova za djecu radnika povodom božićnih blagdana, solidarne pomoći u slučaju smrti radnika, uže obitelji radnika, teške invalidnosti, za rođenje ili posvojenje djeteta, za bolovanje dulje od 90 dana, te za školovanje svakog djeteta umrlog radnika, a sve u visini maksimalno neoporezivog iznosa sukladno Pravilniku o porezu na dohodak.

Dodatno je Sindikat dogovorio uz isplatu dnevnice za službena putovanja s djecom, isplatu dodatka na plaću u iznosu od 25,00 eura za službeno putovanje u trajanju od jednog dana, te 40,00 eura neto ukoliko se radi o službenom putovanju duljem od jednog dana.

Nažalost, moramo se osvrnuti i na cjelokupan tijek pregovora koji nije tekao glatko s obzirom da Osnivač do kraja pregovora nije želio priznati djelatnicima pravo isplate plaće sukladno Zakonu i minimalnim koeficijentima, te je popustio tek nakon najave i vrlo izgledne realizacije štrajka. Zahvaljujemo se kolegicama iz pregovaračkog tima Sindikata za svoj doprinos tijekom pregovora, kolegicama koje su pristale biti u štrajkaškom odboru, te konačno svim članovima Republičkog sindikata radnika iz Dječjeg vrtića Križevci, jer bez njih danas ne bi bio potpisan Kolektivni ugovor i zagarantirana sva prava iz njega.

Leave a Comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)