Potpisan novi Kolektivni ugovor za radnike Hrvatskog telekoma d.d.

Nakon dužih pregovora Pregovaračkih odbora,  potpisan je novi Kolektivni ugovor u HT d.d. sa strane poslodavca  predsjednika Uprave Kostasa Nempisa, te člana Uprave za ljudske resurse Ivana Bartulovića, i predsjednika Republičkog sindikata radnika (RSR) Ivana Majdaka, predsjednice Hrvatskog sindikata telekomunikacija (HST) Vesne Mamić, te glavnog povjerenika podružnice sindikata HST-HT Darka Šutića.

Pregovarački odbor sindikata smatra da je ovaj Kolektivni ugovor dobra osnova za nastavak socijalnog dijaloga o temama koje muče radnike HT-a.

U pregovorima za novi Kolektivni ugovor HT d.d.  za razdoblje od 1.10.2022. do 31.12.2023. godine utvrđena su slijedeća povećanja primanja radnika HT-a:

Isplate u 2022. godini

Isplate u 2022. godini  se razlikuju ovisno o području u kojem radnici rade.

a) Isplate za front line područje:

– 11/2022. i 12/2022.  – 1.000,00 kuna neto (500,00 kn neto naknada za topli obrok + 500,00 kn neto fiksni dodatak na plaću)

– 12/2022 – božićnica 1.250,00 kn neto

– od 10/2022 do 12/2022 ostvarena varijabilna plaća i bonus isplaćivati se uz korištenje neoporezivog iznosa do visine 2.500,00 kn (prema ostvarenju)

b) Isplate za non-front područje:

– 11/2022  i 12/2022  – 500,00 kn neto (fiksni dodatak na plaću) 

– 12/2022 – božićnica 1.250,00 kn neto

– 12/2022 – akontacija godišnjeg bonusa u visini 2.500,00 kuna neto, odnosno do 2.500,00 kuna razmjerno vremenu provedenom kod poslodavca u 2022. godini

Isplate u 2023. godini

Svim radnicima, od siječnja 2023. godine pa na dalje će se isplaćivati 1.000,00 kn /132,72 eura neto mjesečno na slijedeći način:

– 500,00 kuna/66,36 eura naknada za topli obrok

– 500,00 kuna/66,36 eura fiksna naknada

Naknadu za topli obrok od 500,00 kuna/66,36 eura dobit će radnik koji je radio minimalno jedan (1) dan u mjesecu.

Fiksna naknada od 500,00 kuna/66,36 eura mjesečno će se isplaćivati svim radnicima neovisno o prisutnosti na radu, odnosno i za vrijeme opravdanog odsustva s rada (GO, bolovanje, rodiljni i roditeljski dopust, slobodni dani, plaćeni dopust i sl.)

Odustalo se od modela kojim bi se kao moguće neoporezive isplate koristila mogućnost plaćanja dječjeg vrtića. Prema zahtjevu radnika moći će se dogovoriti uplata, do neoporezivih iznosa, u 3. mirovinski fond HT Grupe, ali to nije vezano uz ovaj gore navedeni iznos od 1.000,00 kn dodatka.

Isplata od 1.000,00 neto mjesečnih neto primanja, kao dodatak uz plaću radnika od 1-8. platnog razreda,  za prosječno neto isplaćenu plaću od 8.644,00 kuna znači povećanje od 11, 54%.  Dogovoreni sustav jednakih dodataka na plaću temelji se na solidarnosti, jer u ovoj visokoj inflaciji najteže su pogođeni radnici s najmanjim plaćama, pa zato postotno najviše rastu prosječna primanja u 1. platnom razredu, za 20,93% , a za radnike u 8. platnom razredu prosječna neto primanja rastu 7,00% .

Dodatno, minimalna osnovna plaća radnicima u 1. platnom razredu je porasla na 5.500,00 kuna bruto, što će uz gore navedene fiksne dodatke od 1.000,00 kuna neto značiti niti jedan radnik u 1.platnom razredu neće imati manja minimalna primanja od cca 5.300,00 kuna neto (bez prijevoza, bonusa, varijabilne plaće i dodatka na plaću za posebne uvjete rada).

Bonus i karijerni put

Poslodavac garantira da će u 2023. godini osigurati i isplatiti isti iznos za bonus kao u 2022. godini, odnosno 10% godišnjeg budžeta za plaće, a minimalno 600 radnika će u 2023. godini dobiti povećanje plaće po karijernom putu.

Procjena učinka za isplatu varijabilne plaće i bonusa definirana je na slijedeći način:

„ Procjena učinka temelji se na ciljevima koji moraju biti mjerljivi i unaprijed određeni  za svako radno mjesto i utvrđeni na temelju kriterija na koje radnik može izravno utjecati svojim radom.“

Pravila karijernog puta u dućanima više nisu sastavni dio Kolektivnog ugovora, već će kao i za druga radna mjesta u Društvu biti utvrđena pravilnikom.


Prekovremeni rad

Za prekovremeni rad na redovni radni dan radnici imaju pravo izabrati sljedeće:

 • plaćeno 150% cijene sata ili
 • zamjenu u omjeru 1 sat prekovremenog rada = 1 sat i 30 min slobodnog sata. 

Za prekovremeni rad na dan tjednog odmora radnici imaju pravo izabrati sljedeće:

 • plaćeno 250% cijene sata  bez dodatnog slobodnog dana/sata ili
 • plaćeno 150% cijene sata i dodatni slobodni sat za svaki sat prekovremenog rada ukoliko prekovremeni rad traje do četiri (4) sata, odnosno dodatni slobodni dan ako prekovremeni rad traje četiri(4) i više sati 

Za prekovremeni rad na blagdan i neradni dan  radnik ima pravo:

 • plaćeno 170% cijene sata i dodatni slobodni sat za svaki sat prekovremenog rada ukoliko prekovremeni rad traje do četiri (4) sata, odnosno dodatni slobodni dan ako prekovremeni rad traje četiri(4) i više sati

Radno vrijeme radnika koji zadatke obavljaju na terenu i dnevnica za rad na terenu

Radno vrijeme radnika koji radi na terenu obuhvaća rad na terenu, te odlazak i povratak s terena.

Kada radno vrijeme radnika, koji dio ili cijelo radno vrijeme radi na terenu, traje duže od 8 sati, radnik ima pravo na plaćen prekovremeni rad, a dogovoreni postotak u odnosu na maksimalni iznos neoporezive dnevnice za terenski rad pod uvjetom da je više od 8 sati radio na terenu udaljenom najmanje 30 kilometara od mjesta prebivališta ili uobičajenog boravišta, odnosno glavnog mjesta rada navedenog u ugovoru o radu

 • 100% iznosa dnevnice ima radnik koji na terenu zajedno s putovanjem provede više od 12 sati
 • 50% iznosa dnevnice ima radnik koji na terenu zajedno s putovanjem provede više od 8 a manje od 12 sati
 • 70% iznosa dnevnice ima radnik koji na terenu zajedno s putovanjem provede više od 12 sati, a ima osiguran minimalno jedan obrok (ručak ili večeru). Doručak koji je uračunat u cijenu noćenja smatra se troškom noćenja i ne smatra se osiguranom prehranom.
 • 40% iznosa dnevnice ima radnik kojem je na terenu osiguran ručak i večera

Radno vrijeme i odmori

Izvan određenog rasporeda radnog vremena i ugovorenog vremena pripravnosti radnik ima pravo na nedostupnost.

Standardno radno vrijeme radnika raspoređeno je na 5 (pet) dana u tjednu, jednokratno, od ponedjeljka do petka.

Iznimno od prethodnog članka, uz suglasnost Sindikata potpisnika Ugovora, raspored radnog vremena može se utvrditi na tri, četiri ili šest dana u tjednu, te u dvokratnom rasporedu ili nejednakom rasporedu.

Sindikati su voljni dati suglasnost za nejednaki raspored rada za radna mjesta u kontaktnom centru na način da radnici jedan tjedan rade 6 dana, a drugi tjedan 4 dana u tjednu po 8 sati dnevno. Šesti radni dan u nejednakom rasporedu se NE obračunava kao prekovremeni rad, jer drugi tjedan radnik redovno radi četiri (4) dana.

Trudnica, roditelj koji skrbi o djetetu do osam godina života, radnik koji radi s polovicom punoga radnog vremena prema posebnom propisu koji uređuje rodiljna i roditeljska prava, radnik koji radi u nepunom radnom vremenu kod više Poslodavaca, te radnik koji radi u dodatnom radu, mogu raditi u nejednakom rasporedu i preraspodjeli radnog vremena, samo ako dostave Poslodavcu pisanu izjavu o dobrovoljnom pristanku na takav rad, a radnik koji skrbi o teško bolesnom članu uže obitelji, može zatražiti prilagodbu rasporeda radnog vremena.

Noćni rad od 22 sata navečer do 6 sati ujutro ne može se odrediti:

 • trudnici i majci s djetetom do osam (8) godine starosti, bez njezine suglasnosti,
 • samohranom roditelju s djetetom do dvanaest (12) godina života, bez njegove suglasnosti,
 • roditelju djeteta s težim smetnjama u razvoju, bez njegove suglasnosti,
 • radniku kojemu je isti izričito zabranjen rješenjem HZMO

Ako Poslodavac donese odluku o kraćem radnom vremenu na dane prije vjerskih i državnih blagdana, radnici koji taj dan rade, a zbog prirode svog posla ne mogu u to vrijeme raditi kraće, imaju pravo na 3 slobodna sata, odnosno 1,5 sati ukoliko rade polovicu radnog vremena, koji mogu koristiti najkasnije u roku od 3 (tri) mjeseca prema dogovoru s Poslodavcem.

Za radnika koji radi u smjenama, broj efektivnih radnih dana/sati u mjesecu, jednak je broju efektivnih radnih dana/sati kao radniku koji radi petodnevni radni tjedan od ponedjeljka do petka.

Dan tjednog odmora ili slobodni dan radnika ne može se rasporediti na blagdan koji pada od ponedjeljka do petka.

Utvrđeni su dodatni slobodni dani za trudnice za prenatalne preglede, za očinski dopust i udomitelje djece.

Od siječnja 2023. godine radnik ima pravo uz naknadu plaće na ukupno dva (2) radna dana  odsutnosti s posla, kada je zbog osobito važnog i hitnog obiteljskog razloga nastalog bolešću ili nesrećom, prijeko potrebna njegova trenutačna nazočnost.

Ostala materijalna prava iz Kolektivnog ugovora

Isplata dara za djecu u 2023. godini povećava se na 1.000,00 kuna neto/132,72 eura neto za djecu do 15 godina starosti, odnosno 1.000,00 kn neoporezivo i razlika do 3.000,00 kuna za djecu samohranih roditelja, kao i djecu radnika iz obitelji sa četvero i više djece, te djecu s poteškoćama u razvoju, neovisno o starosti djeteta.

Sve ostale isplate za naknade i pomoći u Kolektivnom ugovoru ostaju jednake kao što su bile do sada: uskrsnica, regres, božićnica, povećanja plaće za rad subotom, nedjeljom, blagdanom, noću, pripravnost, prijevoz, dnevnice, pomoći za smrt, rođenje, bolest  i drugo.

Poslodavac se obvezuje organizirati sportske susrete i subvencionirati rekreaciju radnika, te platiti sistematske preglede i osigurati radnike od nezgode.

Otpremnina

Otpremnine za poslovno i osobno uvjetovane otkaze ostaju na istoj razini kao što su bile do sada.

Rad od kuće 

Na radnim mjestima gdje to poslovni procesi dopuštaju, radnik ima pravo na vlastiti zahtjev do 12 dana mjesečno raditi od kuće ili na drugoj lokaciji u Hrvatskoj uz odobrenje rukovodeće osobe sukladno internim pravilnicima

Iz medija:

https://novac.jutarnji.hr/novac/aktualno/ht-potpisao-kolektivni-ugovor-dize-neto-primanja-radnika-za-1000-kuna-15260487

https://slobodnadalmacija.hr/vijesti/biznis/novim-kolektivnim-ugovorom-ht-a-i-sindikata-mjesecna-primanja-rastu-za-1-000-kuna-evo-sto-je-jos-dogovoreno-1231756

Leave a Comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)