Potpisan sporazum o plaćama radnika HT servisa za 2024. godinu

Od trenutka preuzimanja poslova izgradnje HT mreže upozoravamo predsjednika Uprave HT servisa da je u prethodnoj kompaniji EHR bila stalna praksa sklapanje godišnjeg Sporazuma o plaćama i drugim materijalnim isplatama, a da nikada nije bila veća potreba za usklađenjem plaća, jer zbog inflacije plaće radnika HT servisa značajno zaostaju na tržištu. Druga značajna potreba je bila osigurati budžet za stimulativne otpremnine i drago mi je što smo o otpremninama već postigli vrlo dobar Sporazum.

Nuđeno je manje, ali u konačnici je osiguran budžet od 8,5% povećanja mase za plaće što je najveće povećanje u zadnjih 8 godina. Iako je to značajan pomak, nažalost nećemo zadovoljiti naša očekivanja. Ipak, ostvarili smo cilj da svaki radnik dobije barem dio povećanja, pa je u konačnici veći dio budžeta pretočen u fiksno povećanje plaće svim radnicima, a manji dio ostavljen na raspolaganje menadžerima da povećaju plaće radnicima koji se posebno ističu u svom radu.

Kad sumiramo sve što smo dogovorili u više faza, rezultat je slijedeći:

  • Za naše radnike koji odlaze u mirovinu dogovorili smo stimulativni iznos otpremnine koja je veća od svih dosadašnjih modela koji su se primjenjivali u EHR-u
  • Svi zaposlenici će dobiti uvećanje toplog obroka za 33€ koji ide na 100 € , s tim da je dovoljan samo jedan dan prisustva na radu da radnik dobije puni iznos. Do sada kad je radnik bio na godišnjem ili bolovanju nije dobivao cijeli iznos već umanjen. Ta razlika na razini godine je i do 100€ (bit će vidljivo na plaći u srpnju)
  • Uveden je penjački dodatak od 130€ za one koji se penju na zahtjevne visoke antenske stupove i koji za te poslove trebaju posebnu alpinističku obuku i opremu (isplata je krenula)
  • Ostatak zaposlenika, oko 80% radnika, dobit će povećanja primanja (od 1.9.)
  • Dogovoreno je fiksno povećanje plaće u iznosu od minimalno 67€, kako bi sa uvećanjem od 33€ za topli obrok ukupno povećanje primanja bilo 100€ (ovih 67€ može ići po izboru – kao bruto iznos povećanja osnovne plaće ili biti isplaćen neto kao neoporeziv dodatak na plaću)
  • Također, pomaknuta je granica minimalne bruto plaće za tehničare na 1100 bruto, (za sve one koji s fiksnim povećanjem od 67€ ne dostižu ovu plaću)
  • Ostatak mase za plaće je ostao na raspolaganju managerima za povećanje plaće onim radnicima za koje smatraju da su se istakli i pokazali iznadprosječne rezultate u radu
  • Također, dogovorena je isplata bonusa na razini jedne ugovorene bruto plaće za svakog zaposlenika uvećana za koeficijent ostvarenja kompanijskih rezultata (isplata krajem travnja, 2025.)

Poslodavac je prihvatio naš zahtjev da se već krajem ove godine ponovo pristupi pregovorima i vidi mogućnost daljnjeg povećanja plaća, jer očekujemo da će plaće na tržištu i dalje rasti i da će biti potrebno daljnje usklađenje plaća radnika HT servisa.

Direktor HT servisa, ali i pregovarači iz HT-a stalno nas uvjeravaju da je osnovni cilj stabilizirati sve segmente poslovanja i da znaju da je zadovoljstvo i entuzijazam radnika jedini način da u tome i uspiju.

Ivica  Ledenko

glavni pregovarač Sindikata (HST i RSR)

O stimulativnim otpreminama i isplati prigodnih nagrada više na:

Leave a Comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)