Republički sindikat radnika sudjelovao na seminaru u organizaciji RS BOFOS i EZA

Republički sindikat zaposlenih u bankama, osiguravajućim društvima i drugim financijskim organizacijama Srbije (RS BOFOS) iz Beograda u suradnji s Europskim centrom za radnička pitanja (EZA), i potporom Europske komisije (EK), organizirali su seminar na temu „Jednake mogućnosti na tržištu rada: Stvaranje inkluzivnog tržišta rada za sve generacije. Mladi i stariji radnici – dvije strane istog novčića!“

Seminar je održan u Kladovu (Srbija) od 12. do 16. lipnja 2024. godine kojemu su prisustvovali sindikalni predstavnici iz Francuske, Rumunjske, Njemačke, Danske, Litve, Grčke, Portugala, Bugarske, Hrvatske, Federacije Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Sjeverne Makedonije, Turske, Srbije i dr.

Pozdravne govore i prigodne riječi sudionicima seminara uputili su: gđa. Mara Erdelj, predsjednica RS BOFOS (Srbija), g. Mikael Arendt Laursen, potpredsjednik sindikata KRIFA (Danska) i potpredsjednik europskog i svjetskog odbora Svjetske organizacije radnika – WOW, g. Joseph Thouvanel, član Savjeta EZA (Francuska), g. Silviu Ispas, član Savjeta EZA (Rumunjska), g. Ljuban Bulić, savjetnik za obrazovanje i obuku EZA (Njemačka).

Gđa. Mara Erdelj  (Srbija) je kazala kako je radosna na ovako velikom odazivu što znači da je tema seminara zanimljiva. „Mi smo se udružili u međunarodne organizacije zbog njegovanja kršćanskih vrijednosti. RS BOFOS je 22 godine član WOW-a, a od nedavno i punopravni član EZA-e, jedini iz Srbije. Trudimo se kroz umrežavanje, dijeljenje znanja, uključivanje novih organizacija pridonositi ciljevima WOW-a. Sa svima vama smo izgradili ne samo dobru suradnju već i prijateljske odnose. Ove godine je 12 seminara na temu jednakih mogućnosti, platforma mladih EZA-e su odabrali temu gradnja mostova između mladih i starijih generacija. Bez tima i timskog rada nema uspjeha“ kazala je Erdelj.

Gosp. Mikael Arendt Laursen (Danska) jeistaknuo da je na seminaru u dvojakoj ulozi te da predstavlja i KRIFA-u i WOW koja djeluje na svim kontinentima, danas KRIFA obilježava 125 godina rada sa oko 185.000 članova, te sa EZA-om organizira seminare u EU. Djeluju međunarodno i solidarnost im je važna. Mnogi od nas na seminaru se nalaze ne samo zbog prijenosa znanja, već i druženja ali i utjecaja u Europskoj uniji ali i šire.

Gosp. Ljuban Bulić (Njemačka) je napomenuo kako EZA godišnje organizira 17 seminara u različitim zemljama. Danas se na tržištu rada suočavamo sa brojnim izazovima. Mladi i stariji radnici suočavaju se s diskriminacijom, naša uloga je kako da ta dva segmenta podržimo. Ekonomski sustavi moraju služiti ljudima a ne obratno, tako razmišljamo u EZA-i. Socijalni dijalog i radničke organizacije neki su od ciljeva seminara EZA-e u 2024. godini. Važna je mobilnost radnika i migracije s posebnim naglaskom na integraciju migranata, zatim profesionalni razvoj i obuka prilagođeni tržištu rada. Cilj seminara je edukacija odgovornih osoba u radničkim organizacijama i pronalaženje efikasnih rješenja. Naglasak na mlade ljude koji ulaze na tržište rada i čije je uključivanje ključno za tržite rada, dok stariji radnici donose mudrost i iskustvo, a oboje u sinergiji daju mogućnosti inkluzivnom tržištu rada.

Gosp. Joseph Thouvanel (Francuska) se složio kako je ovo važna tema, mladi i stariji radnici, rad je mnogo veći od plaće za rad, zato kada radimo, radimo za zajednicu, za veće dobro, svatko treba dobiti plaću za svoj rad, i treba da živi dostojanstveno od svoga rada kao i njegova obitelj.

Gosp. Silviu Ispas (Rumunjska)je naglasio kako se ne može naći dobro plaćen posao za obitelji između generacija, nema dovoljno plaćenih radnih mjesta, te kao radna snaga u mnoge države dolaze radnici iz Azije i Afrike. Svi trebamo novac za život te se trebamo osloniti na suradnju i mladih i starijih i migranata. Trebamo ljudima koje predstavljamo pokušati riješiti probleme.

Prvog dana seminarom je moderirala gđa. Mara Erdelj, predsjednica RS BOFOS.

Gđa. Kristina Noreikienė, (Litva) članica EZA PYW-platforma za mlade radnike i predsjednica organizacije mladih u LDF-Litva, prezentirala je rezultate seminara organiziranog za EZA platformu za mlade: „Kako napraviti most između starijih i mladih radnika.“ Naglasak je na cjeloživotnom učenju, poštivanju različitosti, izbjegavanju stereotipova, poštivanju jedni drugih. Stariji radnici više vrednuju stabilnost (radili su čitav život na jednom radnom mjestu), a mladi fleksibilnost (traže novi posao ako nisu zadovoljni), mladi žive s tehnologijama, starijim radnicima je to teže. Različite generacije imaju različite vještine, stariji radnici uče mlade kako raditi na poslu, mladi bolje poznaju tehnologiju. Sve više se zapostavlja pisana komunikacija, mlade generacije gube socijalne vještine, važna uspostava mentorskih programa.

“Tržište rada u Danskoj danas i razmišljanja o tome kako prihvatiti novu generaciju radnika” bila je tema o kojoj je govorio g. Mikael Arendt Laursen, potpredsjednik sindikata KRIFA (Danska) i potpredsjednik europskog i svjetskog odbora Svjetske organizacije radnika – WOW. Danci danas imaju visok standard života, glavna odlika rada u Danskoj je fleksibilnost, socijalna sigurnost, aktivno tržište rada. Važna komponenta je i fleksi sigurnost, kada radnici budu otpušteni da imaju sigurnost u vidu naknade za nezaposlene osobe, dok ne nađu posao. Sustav socijalne sigurnosti u Danskoj je izuzetno važan i garantiran je svim građanima kao i pristup zdravstvenoj zaštiti. Putem kolektivnih ugovora se reguliraju radna prava, tržište rada je poznato po ravnoteži privatnog i poslovnog života i to je ono što svaki član i radnik u Danskoj želi. Postoje organizacije koje se bave praćenjem radnog okruženja, što Danci smatraju važnim segmentom rada. Značajan je utjecaj globalizacije na tržište rada, puno se ulaže u obrazovanje, u digitalizaciju, traže se nove vještine i kvalifikacije, građani se moraju obrazovati čitav svoj život.  Zeleni ekološki poslovi bit će sve traženiji, veći će biti fokus na održivost. Osim navedenih izazova, značajni izazovi bit će i  dalje demografske i tehnološke promjene. U Danskoj se velika podrška daje sustavu blagostanja i veliki porezi su za to. Sve više ljudi i u Danskoj odlazi u mirovinu a sve manje ima onih koji rade. Kako da dobijemo što više od obje generacije? Nisu jasne granice između generacija. Treba kombinirati rad iz ureda i rad od kuće. Primjerice, generacija X  (1965-1979) može podijeliti svoja znanja iz prakse, dok generacija Z (1995-2014) može podijeliti svoja znanja u tehnologijama, mladi imaju nove ideje i poglede, dok generacija X može te ideje prihvatiti ukoliko se uklapaju u to. Treba iskoristiti prednosti obje generacije s ciljem boljeg radnog okruženja za sve. Otvorili smo oči hibridnom načinu rada i života, treba da prilagodimo radno okruženje samom sebi. Oni koji će se prilagoditi promjenama bit će pobjednici na tržištu rada. U Danskoj je 37 satno tjedno radno vrijeme i više nije smisleno da ljudi razmjenjuju svoje vrijeme za novac. Tržište rada u Danskoj treba biti dizajnirano na način da bude zanimljivo radniku. Treba težiti tome da posao ne bude najvažniji u životu. Fokus u KRIFA-i je na dobrobiti radnika i fleksibilnosti rada, KRIFA se više ne definira kao sindikat, već kao pokret za radni život. Vjerujemo da ćemo svi biti sretniji ako se sindikat prilagodi radnicima a ne obratno. Ljudske vještine, poput empatije bit će ključne za menadžment. I zaključno, u ovome smo svi zajedno i moramo izvući oboje, i mlade i  starije generacije, najbolje od svega.

“Vježba zasnovana na dijalogu između generacija: Kako zajednički jezik o zadovoljstvu poslom može ojačati međugeneracijsku komunikaciju na našim radnim mjestima“ bila je demonstracija gđe. Sare Askholm (Danska), magistre umjetnosti u obrazovnom dizajnu zasnovanom na IKT, članice Glavnog odbora sindikata KRIFA (Danska). Istaknula je kako i mladi i striji trebaju zajednički jezik gdje god je moguće, okvir za zadovoljstvo na radnom mjestu temelji se na godinama istraživanja. Sedam faktora za sreću na radnom mjestu su svrha, liderstvo, kolege, vještine, postignuća, ravnoteža i utjecaj.

Iz istraživanja koje su proveli proizlazi da zaposlenici žele pridonijeti nečemu većem od sebe, da usklađivanje posla s osobnim vrijednostima povećava zadovoljstvo poslom, te organizacije s jasnim, utjecajnim misijama privlače i zadržavaju motivirane zaposlenike.

Drugog dana seminarom je moderirala gđa. Marija Jovanović, zamjenica predsjednice RS BOFOS.

Gosp. Silviu Ispas, direktor IFES-Socijalno ekonomskog Instituta za obuku (Rumunjska) izlagao je na temu „Stariji vs. mladi radnici. Pripadnici različitih generacija i njihov status na tržištu rada. Mogućnosti inkluzije obje grupe na tržište rada.“  Za svaku organizaciju je važno da imaju radnike koji raspolažu određenim znanjem i vještinama. Mladi nemaju iskustvo za razliku od starijih radnika, ali imaju znanje u tehnologijama, te treba uzeti najbolje od obje generacije. Mladi se bore za poslove ali trebaju se suočiti sa ekonomskim faktorima, promjenom stava prema poslu, tehnologijom i automatizacijom, mentalnim zdravljem i dobrobiti, neusklađenosti između vještina i slobodnih poslova. U Istočnoj Europi mladi rade na „crno“ ili u prekarnom radu, mladim ženama tržište rada nije toliko dostupno, ostaju kod kuće i vode brigu o obitelji i domu i nisu toliko aktivne na tržištu rada. Mladi radnici skloni su tehnologiji, ne žele raditi po cijele dane, žele ravnotežu između poslovnog i privatnog života, dok stariji radnici žele biti nagrađeni za svoj rad. Kod starijih radnika je problem kako ih zadržati na tržištu rada, a ako nemaju posao, kako ih vratiti na tržište rada. Postoji i raskorak između tržišta rada i vještina radnika, trebaju nam i mladi i stariji radnici, treba nam ravnoteža između obje generacije.

„Može li generacijski jaz i međugeneracijsko nerazumijevanje na radnom mjestu da izazove prekid komunikacije, diskriminaciju i mobing?“ O iskustvu Agencije za mirno rješavanje radnih sporova u pronalaženju rješenja uspostavljanju međugeneracijskog razumijevanja i poštovanja, ulozi poslodavca, sindikata i samih zaposlenih govorio je dr. Ivica Lazović, direktor Agencije za mirno rješavanje radnih sporova (Srbija). Sindikati trebaju zastupati sve generacije a važna je i edukacija članova.

Prof.dr. Živko Kulić, s Poslovnog fakulteta za ekonomiju i pravo, miritelj i arbitar imao je izlaganje na temu „Pravo na rad za sve generacije. Učinimo korak ka društvu bez marginalizacije. „Kako kroz socijalni dijalog i Kolektivne ugovore obezbjediti harmonično i produktivno radno okruženje. Uloga poslodavca, sindikata i samog radnika.“ Sve generacije moraju imati jednake prilike, profit postaje važniji od čovjeka. Tko je sve odgovoran na ostvarivanje prava na rad u korist svih generacija? Država, organizacije, sindikat, ostali subjekti – znanstvene institucije, fakulteti, mediji… Zakoni trebaju biti pravedni i moralno prihvatljivi. Ekonomska i razvojna politika treba biti okrenuta čovjeku, da je čovjek u centru a ne profit. Aktivna politika zapošljavanja – u Srbiji je s jedne strane puno nezaposlenih a s druge strane je nedostatak radne snage. Važna je i demografska i porezna politika, treba poticati privatno poduzetništvo. Koja je uloga poslodavca? Važno je kakva je organizacijska kultura, organizacijska klima i organizacijska pravda, zatim kakva je socijalizacija i orijentacija zaposlenika, fleksibilni oblici radnog vremena, planiranje i razvoj karijere…

Koja je uloga sindikata u ostvarivanju prava na rad za sve generacije? Sindikat treba imati aktivnu ulogu u svemu: participirati u upravljačkom procesu, socijalnom dijalogu, kolektivnom pregovaranju, mirnom rješavanju radnih sporova. Međuljudski odnosi su ogledalo svake organizacije. Pravo na rad pripada svakom radno sposobnom građaninu i svim generacijama. Sindikat se treba svakodnevno nametati i dokazivati.

U sklopu internacionalnih okruglih stolova svoja iskustva i perspektive te primjere dobre prakse iz svojih zemalja podijelili su predstavnici različitih generacija i iz različitih zemalja – „Kako sindikati mogu unaprijediti međugeneracijsku komunikaciju i suradnju, primjeri dobre prakse“:

Grčka: g. Vasilis Mantazis, tajnik SYETE – Sindikat zaposlenih u Nacionalnoj Banci Grčke

Bugarska: g. Nikolay Hristov, predsjednik Nezavisnog sindikata radnika UniCredit banke, Bugarska

Hrvatska: gđa. Mihaela Kemenović, povjerenica Republičkog sindikata radnika, Hrvatska

Crna Gora: g. Krsto Pejović, savjetnik u pravnoj kancelariji za zaštitu zaposlenih, Sindikat financijskih organizacija Crne Gore (SFOCG)

Njemačka: g. Ljuban Bulić, savjetnik za obrazovanje i obuku EZA-e, Europski centar za radnička pitanja

Litva: gđa Dovile Navickiene, članica LDF-Litvanska radnička federacija

Sjeverna Makedonija: gđa Slagana Gligorovska Arseski, potpredsjednica SFOM i predsjednica Sindikata Stopanske banke

Trećeg dana, u sklopu seminara održale su se integrativne radionice za inkluzivno tržište rada – Promoviranje socijalnog dijaloga kroz međugeneracijsku suradnju.

Moderatori radionice i koordinatori natjecanja su bili gđa. Nevena Krsmanović i g. Milovan Jovanović, članovi EZA PYW-Platforma za mlade radnike, gđa. Dragna Mirić i g. Slobodan Altman, članovi RS BOFOS.

Sudionici su bili organizirani u međugeneracijske timove koji su se kroz različite aktivnosti angažirali u izgradnji boljeg razumijevanja i suradnje. Cilj je da se kroz ovakve aktivnosti podigne svijest o važnosti inkluzivnog tržišta rada i potrebe za jednakošću svih generacija u profesionalnom okruženju. Aktivnosti su uključivale sastavljanje puzli, sportske izazove poput povlačenja konopca i pikada, te kreativne zadatke poput potrage za blagom i kuhanja riblje čorbe. Ove aktivnosti su pažljivo odabrane da budu pristupačne i zanimljive za sve uzraste, čime se promovira inkluzivnost i međugeneracijska suradnja. Natjecateljski elementi programa ne samo da su jačali timski duh, već i omogućavali sudionicima da kroz praksu razviju vještine neophodne za efikasan socijalni dijalog na radnom mjestu.

U okviru svečane večere bilo je proglašenje rezultata natjecanja i uručivanje nagrada.

Posljednjeg, četvrtog dana bila je evaluacija seminara te zaključci i preporuke za političare i socijalne partnere.

Galeriju fotografija možete pogledati na https://rsr.com.hr/galerija/

Leave a Comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)